Нашите задължения-„АВС Консулт“ ООД

Пишем тази статия по ред причини:

-много често ни свързват с „домакини“/разрешаваме или не нещо да се купи-обикновено-НЕ/

-свързват ни с финансисти/знаем всичко за форекс пазара, международните борси, акции/

-свързват ни с икономисти/от тези дето само спестяват/

-свързват ни с юристи/изготвяме договори, решаваме нотариални казуси и имотни сделки, кой е прав и кой крив/

-свързват ни с програмисти/знаем всичко за програмите, които пишат фактури или всички трикове в Excell/

-и любимото ми – свързват ни със секретари и секретарки/не че нямаме програма за напомняне, ама …/

 

Затова, ето я и сухата материя:

Ежемесечно текущо осчетоводяване на предоставените до 5-то число на следващия месец първични счетоводни документи – фактури за покупки и продажби, нотариални актове, актове за отчетени завършени етапи на строителство, банкови извлечения и други специфични за дейността документи, свързани с финансовото състояние и паричните потоци;
Изготвяне и подаване чрез електронен подпис на ежемесечни справки – декларации;
Работа с интернет банкиране след указание чрез viber, email ;
Изготвяне на месечна оборотна ведомост, без приключвателни операции и изпращане на месечен отчет/чрез viber, email/ по следните сметки 121, 122, 123, 302, 303, 304, 401, 411, 425, 452, 4539, 493, 499, 501, 503.
изготвяне на разчетно-платежна ведомост;
изготвяне на рекапитулация за дължимите осигуровки от работодател;
изготвяне на платежни нареждания за преводи към НАП за дължимите осигуровки без превод на заплатите по банков път – изготвяне на документите за тези преводи.
Подаване чрез електронен подпис на справки декларации 1 и 6 към НАП и болнични към НОИ;
Изготвяне на уведомления по чл. 62 за новоназначени и/или освободени лица;
Поддържане на архив – „личен състав”;
Да извършва годишно приключване и съставяне на годишен финансов отчет /ГФО/ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по МСФО;
Да изготвя и подава към НАП ГДД – /годишна данъчна декларация/ и ГФО;
Да изготвя и подава към НСИ /статистиката/ ГФО;
Да извършва всякакви други консултантски и счетоводни услуги след конкретно запитване и допълнително договаряне;

За представяне на болничен след изготвяне на ведомост и наложителна преработка – допълнително заплащане – 30.00лв.

 

Ако имате въпроси – знаете – +359 877 51 59 91;

„АВС Консулт“ ООД

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар