НЕ Услуги

 

Не пишем фактури за вас.

Не приемаме Вашите служители за подписи и т.н., това става само чрез контакт с работотдателя

Не давайте личните ни контакти на служители и/или лица от други фирми.

Не внасяме пари по Вашите разплащателни сметки.

Не ви даваме отчет за дружеството Ви по телефон, получавате го в писмен вид.

Не ходим до ваши обекти да си вземаме месечните такси и/или да оставяем документи.

Не комуникираме със служители на банки за технически грешки.

Не носим отговорност за това, че не сте прочели месечния си отчет

Не носим отговорност за месечната Ви вноска по ЗДДС.

Не приемаме информация за назначаване в телефонен разговор.

Не плащаме фактури в телефонен разговор.

Не работим по Общински наредби, РЗИ, РИОКОЗ.

Не присъстваме на оперативни проверки по Вашите обекти.
Не следим за изтичането на договори за наем.