Стъпки за назначаване/заличаване на работник/служител

НАЗНАЧАВАНЕ

1.Всеки одобрен кандидат трябва да попълни ЗАЯВЛЕНИЕ за започване на работа.

/изпращане на данни до „АВС Консулт“ ООД преди подписване на каквито и да е било документи-ГРЕШНО/

2.Следва да подготви и приложи следните документи:

трудова книжка/ки

копие последна диплома

медицинско свидетелство за започване на работа

/изпращането им до „АВС Консулт“ ООД СЛЕД многократни напомняния-ГРЕШНО/

3.Следва да ги представите в счетоводния офис;

изготвяме договор

изготвяме други съпътстващи документи

информираме Ви

/документите стоят в офиса ни дни наред-ГРЕШНО/

4.Подписвате трудовия договор

5.Потвърждавате ни

6.Изготвяме и подаваме данните за това в НАП

има техническо време за обработка и получаване на потвърждение, че данните са приети

7.Подписвате трудовия договор в графа

получил справка и дл.характеристика

явил се на работа на дата…

8.Предоставяте на служителя:

копие от трудовия договор и

длъжностна характеристика на служителя

9.Предоставяте в счетоводния офис:

копие трудов договор

длъжностна характеристика

всички останали документи от т.3

ЗАЛИЧАВАНЕ

Можем да заличим работник/служител САМО и ЕДИНСТВЕНО, когато не се е явил на работа, НО има:

-изпълнени първите 6/шест/ точки;

/изпращане на информация до „АВС Консулт“ ООД за заличаване без това-ГРЕШНО/

За въпроси – пишете – „АВС Консулт“ ООД

Можете да свалите ЗАЯВЛЕНИЕТО от ТУК!

 

„АВС Консулт“ ООД

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар