stoianov@abc-consult.eu +359 877 51 59 91

Ценообразуване

КАК се определя цената за счетоводното обслужване на дружеството ми?

 

Цената се определя като %/процент/ от минималната работна заплата за страната.

 

  • Цената се определя от:

⇒ броя на документите за обработка

⇒ броя на персонал

  • Цената се определя от регистрация по ЗДДС:

⇒ да

⇒ не

  • Цената се определя от дейността Ви:

⇒ услуги

⇒ търговия

⇒ производство

 КОГА се променя цената за счетоводното обслужване на дружеството ми?


Тя се променя:

⇒ с увеличението на минималната работна заплата и/или

⇒ в началото на всяка година и/или

⇒ с промяната на някои от по – горните точки

–Промяната е със следващата стъпка на минималната заплата!!!

Например:

за 2019г. вашата такса е

–50% от 510,00лв.=205,00лв.

за 2020г. вашата такса се променя с промяната на МРЗ за страната

–50% от 610,00лв.=305,00лв.

Цената е без ДДС!!!

КАК ще ни информирате за промяната?

Стандартната промяна в началото на годината ще бъде с автоматично шаблонизирано съобщение.

Допълнителни промени – само след организирана среща.

Надяваме се, че политиката ни е прозрачна и разбираема за Вас, но ако все пак имате някакви въпроси – заповядайте…