stoianov@abc-consult.eu +359 877 51 59 91

Дата на фактура и дата на данъчно събитие

Можем ли закупим стока и/или услуга и да издадем или получим фактура след това? Да, това е напълно възможно, но в сроковете предвидени в ЗДДС.   Да приемем, че продадете на клиент стока и той се върне след няколко дни за да си поиска фактурата. Датата на данъчното събитие ще бъде датата на касовия бон […]

Read More…

Какво съдържа “работното време”?

Задължително ли е “работното време”? Работното време е задължително изискване по Закона за защита на потребителите и за наличието му, спазването му и реквизитите му наблюдава Комисията за защита на потребителя. Като табела, лепенка или под каквато и да било друга форма, то е задължително. Така е записано и в чл.8, ал.1 от ЗЗП. Обявено […]

Read More…