stoianov@abc-consult.eu +359 877 51 59 91

Служебни бележки-срокове

Можем ли да издаваме служебни бележки: 📝за доходи 📝за детски надбавки 📝за доходи, за банки? 🥁‼️Срок – ВИНАГИ след 14-то число на месеца‼️🥁 👉Изпращате ни на viber исканата услуга и/или ни представяте бланката на място 📲+359 877 51 59 91📲 👉няма нужда от обаждане 👉няма нужда от потвърждение „АВС Консулт“ ООД […]

Read More…

Стъпки за назначаване/заличаване на работник/служител

НАЗНАЧАВАНЕ 1.Всеки одобрен кандидат трябва да попълни ЗАЯВЛЕНИЕ за започване на работа. /изпращане на данни до „АВС Консулт“ ООД преди подписване на каквито и да е било документи-ГРЕШНО/ 2.Следва да подготви и приложи следните документи: трудова книжка/ки копие последна диплома медицинско свидетелство за започване на работа /изпращането им до „АВС Консулт“ ООД СЛЕД многократни напомняния-ГРЕШНО/ […]

Read More…

Видеонаблюдение и защита на личните данни

Какво трябва да знаем за видеонаблюдението в търговските обекти? Видеонаблюдението: е обработка на лични данни; не е забранено, но при определени условия; може да се извършва от юридически и/или физически лица; може да се извършва в търговските обекти; предполага изричното съгласие на лицата, работещи там – писмено; може да бъде отказано от лицата, работещи там, […]

Read More…

ДДС и лек автомобил

Един от най-често срещаните въпроси от нашата практика е: – можем ли да ползваме ДДС-то на автомобил ако го купим на фирмата? Съгласно чл.69 от ЗДДС имате право да ползвате/приспаднете/поискате ДДС-то на стоки и/или услуги, които ползвате за дейността си. Например ДДС-то на стоките, които продавате в магазина си или ДДС-то от фактурата му за […]

Read More…

Покупка на НОВ автомобил и регистрирането му

Какво е определението за НОВ автомобил според ЗДДС? моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7,2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, за които е налице едно от следните условия: към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече 6 […]

Read More…

60% помощи за работодатели по време на „коронавирус инфекция“!?

Какво е това? Държавата може да обезщетява работодателите с 60% от размера на осигурителния доход за м.01.2020г. поради обявеното извънредно положение. За кои работодатели важи? Работодатели, които са изпълнили следните условия: -издали са заповед на базата на обявеното извънредно положение за преустановяване дейността на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители […]

Read More…

Задължения на работодателя във връзка с пандемията от коронавирус инфекция

Какви задължения възникват за работодателите в условията на глобална пандемия! Всички работодатели, които не попадат в обхвата на заповедта на министъра на здравеопазването и продължават своя работен процес, по една или друга причина, трябва: 1.да организират инструктаж на работното място във връзка с усложнената обстановка с чисто информативен характер; 2.да преценят в коя част от […]

Read More…

НАЕМАНЕ НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ

В началото на летния сезон и ваканцията на учениците, това става все по – задаван въпрос. Ако сте решили да дадете шанс да се докажат, на лица под 18 години, то тази статия е за Вас. Той е регламентиран в раздел I, чл.301 до 304 на Кодекса на труда.   Възможно ли е наемане на […]

Read More…

Какво съдържа „работното време“?

Задължително ли е „работното време“? Работното време е задължително изискване по Закона за защита на потребителите и за наличието му, спазването му и реквизитите му наблюдава Комисията за защита на потребителя. Като табела, лепенка или под каквато и да било друга форма, то е задължително. Така е записано и в чл.8, ал.1 от ЗЗП. Обявено […]

Read More…