Срок за представяне на болничен лист /работник-работодател/

Представянето на издадените болнични листове и сроковете за това са предмет на разнообразни практики, особено при формирани вътрешнофирмени конфликти.

Затова:

1.Съгласно чл.9 от Наредбата за медицинската експертиза осигуреното лице е длъжно да представи издадения му болничен лист в срок ДО 2 /два/ работни дни от издаването му;

2.Съгласно чл.9 от Наредбата за медицинската експертиза осигуреното лице е длъжно да уведоми работодателя за временната си неработоспособност и да представи по-късно болничния си лист;

3.Болничен се издава в деня на установяване на заболяване, но практически имаме случаи и на по-късно издадени листове /2, 3 дни/;

4.Практиката при Covid-19 е различна и болничният лист се издава след преболедуването му, но си остава задължениято за информираност на работодателя;

5.Независимо, че счетоводният отдел предава болничният лист в електронен формат, то, не отпада задължението за предаването му на хартия;

6.Не забравяйте, че и РАБОТОДАТЕЛЯТ има срок за представяне на предадения му болничен лист в НОИ /до 10-то число на месеца следващ месеца, в който е представен/;

 

СЪВЕТИ:

Всяко неявяване на работа, по каквато и да е била причина трябва да се документира задължително под формата на:

-молба за платен отпуск;

-молба за неплатен отпуск;

-уведомяване за издаден болничен лист;

Масова практика е позоваването на гореспоменатия срок за неявяване на работа и впоследствие напускане, затова:

-Не изчаквайте продължително време за уведомяване, а използвайте алтернативни методи – viber, messinger, обикновено обаждане и т.н.

-Не допускайте ползване на какъвто и е било отпуск без надлежно оформена и подписана молба

 

Ако имате въпроси – не се колебайте, а пишете: office@abc-consult.eu

 

Цецо Стоянов
Аз съм Цветан Стоянов!
Собственик съм на счетоводна къща „АВС Консулт“ ООД!
Занимавам се с това вече 20 години.
Основната идея, по която работим, аз и екипът ми, е да правим счетоводството по – разбираемо и по – достъпно…

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар