Списък с документи за търговски обекти

Във връзка с многобройните запитвания, които получаваме, ще направим обобщение на документите, които трябва да имаме в стопанисвания от нас търговски обект. Списък с документи: Списък с документи, свързан с данъчното законодателство 1.Свидетелство за регистрация на касов апарат; Свидетелството може да се получи от сервизния техник N на брой пъти, така че не се притеснявайте […]

Read More…