60% помощи за работодатели по време на „коронавирус инфекция“!?

Какво е това? Държавата може да обезщетява работодателите с 60% от размера на осигурителния доход за м.01.2020г. поради обявеното извънредно положение. За кои работодатели важи? Работодатели, които са изпълнили следните условия: -издали са заповед на базата на обявеното извънредно положение за преустановяване дейността на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители […]

Read More…