Ценообразуване

КАК се определя цената за счетоводното обслужване на дружеството ми?

 

Цената се определя като %/процент/ от минималната работна заплата за страната.

 

 • Цената се определя от:

⇒ броя на документите за обработка

⇒ броя на персонал

 • Цената се определя от регистрация по ЗДДС:

⇒ да

⇒ не

 • Цената се определя от дейността Ви:

⇒ услуги

⇒ търговия

⇒ производство

 КОГА се променя цената за счетоводното обслужване на дружеството ми?

 

Тя се променя:

⇒ с увеличението на минималната работна заплата и/или

⇒ в началото на всяка година с последната променяна стъпка и/или

⇒ с промяната на някои от по – горните точки

–Промяната е със следващата стъпка на минималната заплата!!!

Например:

за 2019г. вашата такса е

–50% от 510,00лв.=205,00лв.

за 2020г. вашата такса се променя с промяната на МРЗ за страната

–50% от 610,00лв.=305,00лв.

Цената е без ДДС!!!

 

 

АВС starter
от 290лв./месец
стартиращи компании или свободни професии
 • до 10 док./месец
 • до 1 човека, с вкл. Управител
Shorty
от 340лв. /месец
бързорастящи или подизпълнители
 • до 30 док./месец
 • от 1 до 3 човека, вкл. Управител
Wanna BE
от 410лв./месец
постоянни клиенти, абонаменти, изградени екипи
 • до 50 док./месец
 • от 4 до 6 човека, вкл. Управител
Big Mamma
от 560лв./ месец
оформени бизнес канали, партньорства, стабилни парични потоци
 • до 80 док./месец
 • от 7 до 9 човека, вкл. Управител

 

 

 

КАК ще ни информирате за промяната?

Стандартната промяна в началото на годината ще бъде с автоматично шаблонизирано съобщение.

Допълнителни промени – само след организирана среща.

Надяваме се, че политиката ни е прозрачна и разбираема за Вас, но ако все пак имате някакви въпроси – заповядайте…

 

 

 

 

За дружества, НЕрегистрирани по ЗДДС посочените цени важат с 30% намаление!

За всеки човек НАД броя в пакета – 15,00лв.без ддс!

За всяка ПРЕработка на ведомост – независимо от причината /късно представен болничен, изплатен бонус, платен и/или неплатен отпуск/ –

заплащане в размер на 30.00лева без ддс!