Данъчни облекчения 2020г.

Ще обобщим най-често срещаните възможности за данъчни облекчения, които можете да подадете с годишната си данъчна декларация през 2021г., но за 2020г.!

Срокове:

Физически лица, които не са ЕТ и земеделски стопани подават декларации до 30.04.2021г.
Физически лица, които не са ЕТ и земеделски стопани ползват отстъпка от 5% при електронно подаване на декларацията си до 31.03.2021г./става с т.нар.ПИК, издава се от всеки клон на НАП – лесно е/
Физически лица, които не са ЕТ и земеделски стопани ползват автоматично въведени данни за доходите си през годината след 01.03.2021г.

 

Автоматично въведените данни са от:

трудови правоотношения

граждански договори и хонорари

субсидии, изплатени на земеделски производители

доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.

 

Данъчно облекчение за деца до 18-годишна възраст

може да се ползва само от единия родител
20лв.за едно дете и 40лв.за две деца
превеждат ви сумата по приложената банкова сметка

Данъчно облекчение за деца до 18-годишна възраст с увреждания

може да се ползва само от единия родител
200лв.за едно дете
превеждат ви сумата по приложената банкова сметка

Данъчно облекчение за млади семейства, за латените лихви по ипотечен кредит

може да се ползва ако жилището е единствено
ДЗЛ или съпругът/гата му не са навършили 35 годишна възраст към ДАТАТА на сключване на ипотечния кредит
ДЗЛ или съпругът/гата му трябва да са сключили граждански брак

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност 50 и над 50%

може да се ползва ако работодателят по трудов договор Е удържал ДОД
може да с еползва ако имате платени и/или удържани други данъци по извънтрудови правоотношения до 7920лв.

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчно облекчение за дарения

 

Естествено, всички въпроси можете да отправяте тук!

Цецо Стоянов
Аз съм Цветан Стоянов!
Собственик съм на счетоводна къща „АВС Консулт“ ООД!
Занимавам се с това вече 20 години.
Основната идея, по която работим, аз и екипът ми, е да правим счетоводството по – разбираемо и по – достъпно…

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар