Дата на фактура и дата на данъчно събитие

Можем ли закупим стока и/или услуга и да издадем или получим фактура след това?

Да, това е напълно възможно, но в сроковете предвидени в ЗДДС.

 

Да приемем, че продадете на клиент стока и той се върне след няколко дни за да си поиска фактурата.

Датата на данъчното събитие ще бъде датата на касовия бон или датата на складовата разписка. Датата на фактурата ще бъде текущата дата, но не по-късно от 5 дни от дата на касовия бон или складовата разписка.

Не е задължително дата на фискалния бон и датата на фактурата да са еднии същи!

Датата на данъчното събитие във фактурата

Повечето от вас са обърнали внимание, че в бланката на фактурата има дата за данъчно събитие. Съгласно чл.25 от ЗДДС това е датата, на която собствеността на стока е прехвърлена/извършена е проджба/ или услугата е извършена. В повечето случаи това може да се удостовери с документ-стокова или складова разписка, касова бележка за получена стока, протокол за извършена услуга/напр.строителна/. Т.е когато записваме датата на данъчното събитие винаги се ръководим от датата на продажбата.

 

Датата на самата фактура

Тази дата може да е различна от дата на данъчното събитие като, съгласно чл.113 от ЗДДС трябва да бъде не по-късно от 5 дни от датата на данъчното събитие или от получаване на плащане. Т.е когато записваме датата на фактурата винаги се ръководим от датата на данъчното събитие.

Не по-късно от 5 дни от ТАЗИ дата!!!

 

Ще има ли глоби при неспазване на двете дати?

Датите са важни за начисляване на данък ДДС, затова ако:

-имате данъчно събитие и не го отразите с коректната дата – глоба с размера на данъка,но не по – малко от 500лв., чл.180 от ЗДДС

-не спазите срока за издаване на фактурата – глоба в размер на 25% от стойността на данъка, но не по – малко от 250лв., чл.182 от ЗДДС

 

Затова – консултирайте се с вашия счетоводител и не се поддавайте на това, какво иска или казва клиентът!

 

И тук има условности, които не са обхванати в настоящата статия, затова ако имате въпроси – не се колебайте – пишете!

 

 

 

 

„АВС Консулт“ ООД

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

6 thoughts on “Дата на фактура и дата на данъчно събитие

 1. Здравейте! Искам да попитам ако е издадена фактура и е забравено да се пусне касов бон в същия ден, какво следва? Трябва ли да се анулира фактурата или може нещо друго да се направи? Може ли да се пусне касов бон три дни по късно от издаването на фактурата? Благодаря ви!

  1. Здравейте! Издаването на фактура касае прехвърлянето собствеността на стоката и/или получаването на услугата, а касовият бон касае момента на прехвърлянето на собствеността на парите, т.е.паричния поток. В този ред на мисли НЕ Е абсолютно никакъв проблем да издадете фактура днес, а касовият бон след няколко дни. Всичко това трябва да се „покаже“ на счетоводителя Ви и да бъде отразено в счетоводните регостри по надлежния ред!
   Надявам се, че сме били полезни! Ако имате още въпроси – пишете тук…

 2. Здравейте,
  Моля за съвет по следния казус:
  Идвършена е доставка на актив и е съставен протокол за въвеждане в експлоатация. Фактурата е издадена след един месец и съответно тогава е извършено плащането. По договор има 30 дневно разсрочено плащане.
  Доставчикът е регистриран в режим на касова отчетност, но във фактурата това не е отбелязано. Има ли нарушение, какво е то и каква е санкцията, ако има нарушение?
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте! Въвели сте в експлоатация актив, който преди съставяне на фактурата и вероятно договор към нея, не е Ваша собственост. Погледнато от страната на дружеството Ви, няма извършено нарушение. Ние бихме съставили протокол за въвеждане в експлоатация като по този начин документираме датата, от която започваме да черпим икономически ползи от актива/чл.26, ал.1, т.8 от З Сч/, а не да разчитаме на протокола от друго дружество. Следващите стъпки са ясни, осчетоводяване на фактурата по надлежния ред, завеждане на актива в амортизационен план и т.н.
   Ако имате допълнителни въпроси – +359877 51 59 91

 3. Здравейте,интересува ме тези 5дни разлика между издаването на касов бон и издаване на фактура, като календарни или като работни се броят?
  Благодаря!

  1. Здравейте! Това са 5/пет/ календарни дни, но ако последният ден се пада в почивен такъв, то, можете да фактурирате в първия работен след него…

   За повече info, тук…

Вашият коментар