Изменения във връзка с обявеното извънредно положение

След много динамика, ежедневни промени, най-накрая, официално…

Кои срокове се променят?

1. Удължава се срока за подаване на годишните декларациите и плащането на прилежащия им корпоративен данък до 30 юни 2020 г.
2. До 15.04 може да се променят авансовите вноски за 2020г./това е корпоративният, който внасяте 3/три/ пъти през годината/
3. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъците по нея само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а ще се удължи до 30 юни 2020г.
4. Удължаване на срока за подаване на годишния отчет за дейността в Търговски регистър до 30 юни 2020 г.
5. Ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за физическите лица до 31 май 2020 г. 
6. Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г. Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.
7. По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП освен в особено важни случаи.

Промени, касаещи работници и служители:

1.Работодателят може да възложи надомна и/или дистанционна работа/хоум офис/
2.Работодателят може да издаде заповед за недопускане на работник до работното му място при обявено извънредно положение
3.Работодателят има право да предостави платеният годишен отпуск и без съгласието на работника
4.Работодателят може да установи непълно работно време, но не по-малко от половината от законоустановеното
5.Отлагат се и сроковете по представяне на документи за детски помощи и надбавки

Промени, касаещи работодателите:

1.По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет
2.Работодателят, обаче, изплаща останалите 40% до пълния размер на брутното трудово възнаграждение
3.Няма отлагане на вноската по ЗДДС
4.Няма отлагане на внос на осигурителни задължения

 

Това са най-важните промени, касаещи извънредното положение. Все още чакаме акт на Министерски съвет относно обезщетението от 60%. Ще се кандидатства в съответното Бюро по труда със заявление по образец…

 

Това не са всички изменения, но ако имате специфични въпроси – пишете:

+359 877 51 59 91;
office@abc-consult.eu

„АВС Консулт“ ООД

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар