НАЕМАНЕ НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ

В началото на летния сезон и ваканцията на учениците, това става все по – задаван въпрос. Ако сте решили да дадете шанс да се докажат, на лица под 18 години, то тази статия е за Вас. Той е регламентиран в раздел I, чл.301 до 304 на Кодекса на труда.

 

Възможно ли е наемане на лица ненавършили 18 години?

В чл.301 от КТ е определена минималната възраст за приемане на работа, която е 16 години. Има своите изключения за области като цирково, театрално и филмово изкуство. Също така процедурата има разрешителен режим, в обхвата на Инспекцията по труда.

Каква е процедурата?

П О П И Т А Й Т Е    Н И    Т У К!!!

Подготвят се документи от:

1.Лицето, което ще бъде наемано на работа;

-обстоен медицински преглед, който да потвърди годността има за работа/чл.303, ал.2 от КТ/

 

2.Служба по трудова медицина

-резултати от оценка на риска, на който може да бъде изложено лицето

-осигурените мерки за защита на здравето и безопасността на лицето под 18 години

-медицинско заключение за годност на лицето, за длъжността, за която кандидатства

СТМ, с което имате договор би извършило тази услуга!

 

3.Работодател

-списък с осигурените предпазни средства

 

4.Счетоводна къща

-описание на вида работа, която ще се извършва /длъжностна характеристика/

-разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години

счетоводна къща – ще окомплектова и предаде Вашите документи

 

По този начин оформени и подредени документите се подават в Дирекция „Инспекция по труда“ за областта, в която се НАМИРА работното място.

 

Подават се:

-на място, на хартиен носител;

-по електронен път, с валиден квалифициран електронен подпис

Получават се:

-на място

-по пощата на посочен адрес

-подписано по електронен път

 

Не забравяйте, че тези лица нямат право:

1.да полагат нощен труд /от 22.00 до 06.00/

2.да работят повече от 7 часа на ден

 

Всичко останали разпоредби на Кодекса на труда важат с пълна сила.

След прекратяването на договора се прекратява и разрешителното. Също така, при установяване на нередности от „Инспекция по труда“, то може да се прекрати. Ограниченията на КТ отпадат при навършване на тази възраст.

 

„АВС Консулт“ ООД

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар