Списък с документи за търговски обекти

Във връзка с многобройните запитвания, които получаваме, ще направим обобщение на документите, които трябва да имаме в стопанисвания от нас търговски обект.

Списък с документи:

Списък с документи, свързан с данъчното законодателство

1.Свидетелство за регистрация на касов апарат;

Свидетелството може да се получи от сервизния техник N на брой пъти, така че не се притеснявайте ако го залеете или унищожите.

2.Договор за сервизно обслужване на касовия апарат;

3.Паспорт на касовия апарат;

Това е личната карта на касовия апарат, оригинал.

4.Касова книга, ръчни касови бележки и бележки „сторно“;

5.На видно място трябва да е поставен надпис: „Моля, съхранявайте касовата бележка до напускане на обекта!“ и телефон за връзка с ТД на НАП по месторегистрация.

6.Договор за наем на помещението, в което извършваме търговска дейност;

Не е задължително, но при някои проверки може да си спестите представянето му в последствие, може да е копие.

Списък с документи, свързан с общините

7.Разрешение за търговска дейност;

В някои общини това изискване не съществува/напр.Перник/, в други трябва да е залепено на видно място. Съвет: ламинирайте го;

8.Разрешение за поставяне на рекламни табели;

Обикновено това разрешение е срочно, но за направата му, някои общини изискват конструктивно и архитектурно становище;

9.Разрешение за удължено работно време;

Ако се работи след 22:00 часа през зимата и 23:00 часа през лятото;

Списък с документи, свързан с трудовото законодателство

10.График за работа, ако е установено сумарно работно време;

Все пак работещите трябва да знаят кога да идват на работа. Графикът е препоръчителен, т.е.ако някой се разболее, а е записан в него, то това не е проблем.

11.Заповед за сумарно време и/или заповед за работно време;

Може да е копие и е добре да е съгласувано със служба по трудова медицина.

12.Правилник за вътрешния трудов ред;
За него се отнася същото.

13.Заповед за пълномощия по чл.403а;

Тук се описват кои лица могат да представляват работодателя при проверка от Инспекцията по труда.

14.Заповеди по безопасност и инструкции за работа;

В зависимост от своята дейност, всяко дружество трябва по надлежния ред и най-удобния вариант да предупреждава работещите за опасностите по време на работния процес и съответно да ги инструктира. В магазин за облекло, например, няма да има кой знае какви инструкции и това е нормално.

Списък с документи /други/

15.Книга и протоколи за рекламации;

Продават се във всяка книжарница.

16.Лиценз за продажба на тютюневи изделия;

Може да се добавят и прослувутите индивидуални кодове за цигарите.

17.Категоризация;

За заведения и хотели.

18.Папка с документи за Агенцията по храните;

Тя трябва да съдържа:

-удостоверение за регистрация на търговски обект

-система за самоконтрол

-система за контрол на критичните точки

-заповеди за отговорни лица

-договор с фирма за ДДД

-здравни книжки на работещите

19.Заповед „Забранено пушенето“;

20.Работно време

 

Надяваме се, че сме били полезни!

Някои от документите нямат законово и/или каквото и да е било друго задължение да съществуват в административната ви папка, в обекта, но понякога практиката се разминава с теорията.

„АВС Консулт“ ООД

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

One thought on “Списък с документи за търговски обекти

Вашият коментар