Намалена ДДС ставка за хляб и брашно, увеличена за вино и бира, приложима от 09.07.2022г.

ВНИМАНИЕ Съгласно промяна в ЗДДС, считано от 09.07.2022г. НУЛЕВА ставка за ДДС се прилага при доставката на: 1.хляб 2.брашно считано от 09.07.2022г. 20% ставка за ДДС се прилага при доставката на: 1.вино 2.бира   ВНИМАНИЕ Търговците трябва да КОРЕГИРАТ касовите си апарати и софтуери, като продажбата на хляб и брашно да се ОТРАЗЯВА в данъчна […]

Read More…

Дата на фактура и дата на данъчно събитие

Можем ли закупим стока и/или услуга и да издадем или получим фактура след това? Да, това е напълно възможно, но в сроковете предвидени в ЗДДС.   Да приемем, че продадете на клиент стока и той се върне след няколко дни за да си поиска фактурата. Датата на данъчното събитие ще бъде датата на касовия бон […]

Read More…