Трябва ли ни счетоводител?

Нуждаем ли се, всъщност, от това лице? Това е лицето Цветан Стоянов, съсобственик и Управител на „АВС Консулт“ ООД, дружеството, извършващо счетоводни услуги, което презентирахме в меню“Нашата история!“ „Е, да, имаме фирма, малка е, всеки извънреден разход е в повече.“ Това е често срещано твърдение. Но, въпреки всичко…това лице ще Ви е от полза: -ако […]

Read More…