Дата на фактура и дата на данъчно събитие

Можем ли закупим стока и/или услуга и да издадем или получим фактура след това? Да, това е напълно възможно, но в сроковете предвидени в ЗДДС.   Да приемем, че продадете на клиент стока и той се върне след няколко дни за да си поиска фактурата. Датата на данъчното събитие ще бъде датата на касовия бон […]

Read More…