Данъчни облекчения за деца 2021г.

 

 

Данъчни облекчения за деца /ЗДДФЛ/

 

Какво трябва да знаем?

това НЕ е социална помощ, а възстановяване на данъци

НЕ трябва да имате задължения, които са предадени за принудително вземане на НАП /включително и МДТ/

облекчението се отнася само за 2021г.

Кой може да го ползва?

родители, чийто деца не са навършили 18 годишна възраст и/или

-са родени през 2021г. и/или

-са навършили пълнолетие през 2021г.

родител/и, които са получавали доходи, обложени с ДОД, като в най-общия случай, това са:

-трудови и

-граждански договори,

родители, които са получавали доходи от наем,

родители, които са получавали доходи от продажба на движимо и/или недвижимо имущество, продажба на права

родители, които са получавали доходи от търговия с акции, валутни двойки т.н.

родители, които са получавали доходи от дейност като ЕТ

Кой НЕ може да го ползва?

лица, които са САМО самоосигуряващи СЕ/ако не знаете дали сте такива – пишете – +359 877 51 59 91/

лица, получаващи обезщетение за брем.и раждане, майчинство през цялата година

лица, получаващи обезщетение за временна нетрудоспособност /за въпросното време/

лица, получаващи обезщетение за безработица и/или безработни /за въпросното време/

лица, в неплатен отпуск през цялата година и/или за въпросното време

и/или комбинация от въпросните НЕ-та

По какъв начин се ползва?

работодател

-подаване на декларация по чл.22в/може да се свали от системата на НАП/ от ЗДДФЛ или от тук

-подаване на декларация по чл.22г – за деца с увреждания/може да се свали от системата на НАП/ от ЗДДФЛ или от тук

-подаване на декларация по чл.49, ал.4, т.8 от ЗДДФЛ, свали от тук

през системата на НАП

-подаване на място

-подаване чрез ПИК/получава се от НАП, подава се много бързо и удобно/

Какъв е срокът?

за работодател – до 31.12.2021г.

за НАП – от 01.03.2022г. до 03.05.2022г.

/сумата се възстановява в рамките на 30 дни от подаване на декларацията/

Ако не са ми удържани данъци в размер на 450/900.00лева?

облекчението може да се ползва и от другия родител до съответния размер

 

Ако имате въпроси – пишете – знаете къде…office@abc-consult.eu или viber ни +359 877 51 59 91

 

 

 

Пример:

Родител прекратява майчинство през м.06.2021г. и започва работа. Има две деца. Едното навършва пълнолетие през 2021г. Работодателят му удържа средно месечно 60.00лева за ДОД. Бащата работи целогодишно и отново му удържат средно месечно 60.00 лева.

родителите могат да ползват облекчението и за двете деца

бащата може да ползва облекчение /12 месеца по 60.00 лева/ – 720.00лева

майката може да ползва облекчение ДО разликата от 900.00 лева – 180.00лева

 

Пример:

Родители имат дете с увреждане, което не е навършило 18 годишна възраст.

родителите, на базата на горния принцип, ползват

-И облекчение за дете с увреждане,

-И за дете ненавършило 18 годишна възраст

 

Пример:

Родител може да възстанови само част от сумата при работодател, губи ли останалата част?

Не, но другият родител трябва да подаде годишна декларация по посочения по-горе ред

 

„АВС Консулт“ ООД

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар