ДДС и лек автомобил

Един от най-често срещаните въпроси от нашата практика е:

– можем ли да ползваме ДДС-то на автомобил ако го купим на фирмата?

Съгласно чл.69 от ЗДДС имате право да ползвате/приспаднете/поискате ДДС-то на стоки и/или услуги, които ползвате за дейността си. Например ДДС-то на стоките, които продавате в магазина си или ДДС-то от фактурата му за наем.

Но всяко правило има своите изключения!!!

Съгласно чл.70 правото за приспадане на ДДСНЕ Е налице, когато:

-е придобит или внесен мотоциклет или ЛЕК автомобил;

-стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали;

От друга страна винаги се търси изход в„6+1“, но уви…като подчертаваме дебело – „трайно вградено допълнително техническо оборудване“…

Ето какво гласи т.18 от ДР на ЗДДС:
18. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) „Лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

 

В заключение!

Не, нямате право на данъчен кредит за:

лек автомобил
резервните му части
подобренията му

гориво и смазочни материали

Освен ако автомобилът не е нает или ако дейността ви е:

транспортни услуги
охранителни услуги
отдаване под наем
куриерски услуги
обучителни центрове

или препродажба на автомобили

Ако пък подадате в някои от изключенията, то разходите  и данъчния кредит се отчитат по надлежния ред!

ПП И не забравяйте – пътен лист и/или пътна книжкааа…

 

Aко имате въпроси – пишете – office@abc-consult.eu

 

Цецо Стоянов
Аз съм Цветан Стоянов!
Собственик съм на счетоводна къща „АВС Консулт“ ООД!
Занимавам се с това вече 20 години.
Основната идея, по която работим, аз и екипът ми, е да правим счетоводството по – разбираемо и по – достъпно…

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар