Задължения на работодателя във връзка с пандемията от коронавирус инфекция

Какви задължения възникват за работодателите в условията на глобална пандемия!

Всички работодатели, които не попадат в обхвата на заповедта на министъра на здравеопазването и продължават своя работен процес, по една или друга причина, трябва:

1.да организират инструктаж на работното място във връзка с усложнената обстановка с чисто информативен характер;

2.да преценят в коя част от работния им процес рискът за заразяване или пренос е най-голям и по възможност да го отложат, изменят и/или приложат строги хигиенни мерки;

3.да разработят график за самохигиенизиране на работното място;

4.да подсигурят дезинфектиращи средства;

5.да подсигурят защитни средства;

6.да се опитат да реорганизират дейността си от дистанционен тип;

7.да разпишат всички тези мерки в „оценката на риска“;

Какви са възможностите, регламентирани в Кодекса на труда за работодатели, попадащи в обхвата на заповедта?

1.платен отпуск-това е познатият на всички Ви, полагащ се годишен отпуск;

2.едностранно предоставяне на платен отпуск-прилага се, когато предприятието е в условията на престой за повече от 5 дни

3.неплатен отпуск-спецификата тук е, че неплатеният отпуск по чл.160 се приема само, когато е по искане на работника или служителя

4.видове прекратявания на трудови правоотношения-няма да разглеждаме подробно тази опция, силно се надяваме до такива моменти да не се стига

5.намаляване на работното време

 

При т.4 осигурителната тежест ще бъде сведена до внясянето само на здравни осгуровки върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващие се лица.

При т.5 осигурителната тежест ще бъде намалена.

 

Има ли отсрочка за внасяне на осигуровки, ддс и корпоративен данък?

Към сегашен момент няма да има данъчна ваканция. Поне в нито едно от официалните изявления на който и да е било министър не се потвърждава подобна идея, даже напротив.

Отлага се подаването на годишните декларация, маркиращи финансовият резултат за календарната 2019 година, но и това все още е само на етап изявление.

 

Ние, от „АВС Консулт“ ООД, няма да спрем да Ви обслужваме, поне към дадения момент, но ще вземем всички мерки за личната си безопастност, хигиена на труда и социална отговорност!!!

-преустановяваме посрещането на клиенти, на място, в офиса на дружеството;

-ще приемем и обработим Вашите документи в срок, но всеки ще получи указания за реорганизацията ни;

 

ПП Пазете се, всички, пазете децата си!!!

 

„АВС Консулт“ ООД

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар