Стъпки за прекратяване на работник/служител

Кои са стъпките за прекратяване на трудово правоотношение с работник/служител?

/най-честите варианти/

по взаимно съгласие, чл.325, ал.1, т.1 от Кодекс на труда

Стъпки:

уточнявате датата на прекратяване на трудово правоотношение с работника

той/тя изготвя молба за напускане

работодателят се съгласява с исканото в нея

следва viber смс на АВС Консулт или информация на обслужващия Ви счетоводител

АВС Консулт изготвят заповед за прекратяване или обслужващия Ви счетоводител

работникът я подписва

АВС Консулт имат зелена светлина за оформяне на останали документи или обслужващия Ви счетоводител

без предизвестие

без обезщетение освен за неизползван платен отпуск

 

Г Р Е Ш Н О !!!

изпращате viber смс на АВС Консулт или информация на обслужващия Ви счетоводител ПРЕДИ всички останали стъпки

Г Р Е Ш Н О !!!

 

 

по чл.71 от Кодекс на труда, когато работникът е със срок на изпитване

Стъпки:

уточнявате датата на прекратяване на трудово правоотношение с работника

следва viber смс на АВС Консулт или информация на обслужващия Ви счетоводител

АВС Консулт изготвят заповед за прекратяване или обслужващия Ви счетоводител

работникът я подписва

АВС Консулт имат зелена светлина за оформяне на останали документи или обслужващия Ви счетоводител

без предизвестие

без обезщетение освен за неизползван платен отпуск

 

Не можете да прекратите трудово правоотношение БЕЗ:

молба

заповед

 

За всички възникнали въпроси или ако се колебаете – просто пишете – преди да допуснете грешка!!!

 

ПП Примерен текст за молба!

Молба

от

данни на работник/служител

Г-н Упранител,
Моля да ми бъде прекратено трудовото правоотношение на основатие чл 325, ал.1, т.1 от Кодекса на труда и да бъда освободен от поверената ми длъжност ведно с материалните-стойностните и елементи.
В случай, че молбата ми не бъде удовлетворена, то, нека датата на входиране да се счита за деня, предхождащ първия ден от предизвестие за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 326, ал.1 и ал.2

дата:

подпис:

имена:

Приел молбата три имена и подпис на човека приел молбата/всичко в 2 екзепмляра/

 

 

„АВС Консулт“ ООД

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар