Работа с ръчни касови бележки. Сторно операции. Що е то?

Ще отбележим някои нови моменти, след промените през септември, в любимата ни вече, НАРЕДБА № Н-18.

Работа с ръчни касови бележки!

ръчни касови бележки

Има няколко основни причини за работа с ръчни касови бележки. Ето ги и тях:

-ремонт на ФУ
-спиране на електричеството
-кражба на ФУ
-изпратено за експертиза ФУ от БИМ
-неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на данни/тук р.к.б. могат да се ползват до 48 часа само/
1.причините се записват в касовата книга/ако се ползва, виж тук/ и/или в регистъра за касовите бележки от кочан
2.сервизният техник записва обстоятелствата в паспорта на ФУ
3.касовите бележки може да се издават и в един екземпляр

4.касовите бележки СЕ МАРКИРАТ на касовия апарат след отстраняване на проблема

-има и специфики/ако имате въпроси – пишете – stoianov@abc.consult.eu

5.касовите бележки се водят в специален регистър /може да се ползва графата от касовата книга/

Работа със СТОРНО касови бележки!

Има няколко основни причини за осъществяване на СТОРНО операции. Ето ги и тях:

-рекламация
-връщане на стока
-операторска грешка
-намаление на данъчна основа

1.сторно операция се извършва само през ФУ с изключение на:

-ремонт на ФУ
-спиране на електричеството
-кражба на ФУ
-изпратено за експертиза ФУ от БИМ
-неизправност на дистанционната връзка
2.записва се номер, дата и час на ФБ, по който се прави сторно, номер на ФП и причина за това
-ако няма данни и/или ФБ е загубен, могат да се извадят от КЛЕН
3.допуска се общо въвеждане на сума, а не по артикули/както е издаден ФБ/
4.ФУ „търси“ касова наличност при сторно операции, с изключение на ОПЕРАТОРСКА грешка
5.сторно операция се извършва на момента
6.сторно операция при операторска грешка се извършва до 07-мо число на следващия месец
има и специфики/ако имате въпроси – пишетеstoianov@abc.consult.eu
Сторно касовата бележка няма УНП. И, да, натрупва се в дневния оборот. За целите на счетоводното обслужване трябва да се извадят по надлежния ред.
„АВС Консулт“ ООД

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар