stoianov@abc-consult.eu +359 877 51 59 91

Осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица 2022г.

НОВА минимална заплата и НОВ осигурителен доход…вече е ясно…ето и НОВИте вноски за самоосигуряващи се лица:     с право на болничен повишението е от203,45лв.на 222,23лв. без право на болничен повишението е от180,70лв.на 197,38лв. здравни осигуровки за безработни повипението еот 26,00лв.на 28,40лв.             www.abc-consult.eu „АВС Консулт“ ООД […]

Read More…

Неплатен отпуск след майчинство

Имаме ли право на неплатен отпуск след приключване на майчинството? да Какво са условията? детето трябва да има навършени  /две/ годинки детето да не е навършило /осем/ годинки да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка родителят/те да имат сключен трудов договор Друго? всеки родител има право на ПО /шест/ месеца ако се ползва […]

Read More…

Срок за представяне на болничен лист /работник-работодател/

Представянето на издадените болнични листове и сроковете за това са предмет на разнообразни практики, особено при формирани вътрешнофирмени конфликти. Затова: 1.Съгласно чл.9 от Наредбата за медицинската експертиза осигуреното лице е длъжно да представи издадения му болничен лист в срок ДО 2 /два/ работни дни от издаването му; 2.Съгласно чл.9 от Наредбата за медицинската експертиза осигуреното […]

Read More…