Неплатен отпуск след майчинство

Имаме ли право на неплатен отпуск след приключване на майчинството? да Какво са условията? детето трябва да има навършени  /две/ годинки детето да не е навършило /осем/ годинки да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка родителят/те да имат сключен трудов договор Друго? всеки родител има право на ПО /шест/ месеца ако се ползва […]

Read More…

Данъчни облекчения за деца 2021г.

    Данъчни облекчения за деца /ЗДДФЛ/   Какво трябва да знаем? това НЕ е социална помощ, а възстановяване на данъци НЕ трябва да имате задължения, които са предадени за принудително вземане на НАП /включително и МДТ/ облекчението се отнася само за 2021г. Кой може да го ползва? родители, чийто деца не са навършили 18 […]

Read More…

Стъпки за прекратяване на работник/служител

Кои са стъпките за прекратяване на трудово правоотношение с работник/служител? /най-честите варианти/ по взаимно съгласие, чл.325, ал.1, т.1 от Кодекс на труда Стъпки: уточнявате датата на прекратяване на трудово правоотношение с работника той/тя изготвя молба за напускане работодателят се съгласява с исканото в нея следва viber смс на АВС Консулт или информация на обслужващия Ви […]

Read More…

Коледно работно време м.12.2021г.

Скъпи клиенти и партньори, информираме Ви, че работното ни време през месец декември 2021г. ще бъде както следва:        23.12.2021г. 08:30 – 12:30            24.12.2021г. почивен ден        25.12.2021г. почивен ден        26.12.2021г. почивен ден        27.12.2021г. почивен ден         […]

Read More…

Служебни бележки-срокове

Можем ли да издаваме служебни бележки: 📝за доходи 📝за детски надбавки 📝за доходи, за банки? 🥁‼️Срок – ВИНАГИ след 14-то число на месеца‼️🥁 👉Изпращате ни на viber исканата услуга и/или ни представяте бланката на място 📲+359 877 51 59 91📲 👉няма нужда от обаждане 👉няма нужда от потвърждение „АВС Консулт“ ООД […]

Read More…

Стъпки за назначаване/заличаване на работник/служител

НАЗНАЧАВАНЕ 1.Всеки одобрен кандидат трябва да попълни ЗАЯВЛЕНИЕ за започване на работа. /изпращане на данни до „АВС Консулт“ ООД преди подписване на каквито и да е било документи-ГРЕШНО/ 2.Следва да подготви и приложи следните документи: трудова книжка/ки копие последна диплома медицинско свидетелство за започване на работа /изпращането им до „АВС Консулт“ ООД СЛЕД многократни напомняния-ГРЕШНО/ […]

Read More…

Срок за представяне на болничен лист /работник-работодател/

Представянето на издадените болнични листове и сроковете за това са предмет на разнообразни практики, особено при формирани вътрешнофирмени конфликти. Затова: 1.Съгласно чл.9 от Наредбата за медицинската експертиза осигуреното лице е длъжно да представи издадения му болничен лист в срок ДО 2 /два/ работни дни от издаването му; 2.Съгласно чл.9 от Наредбата за медицинската експертиза осигуреното […]

Read More…

Септемврийско работно време м.09.2021г.

Скъпи клиенти и партньори, информираме Ви, че работното ни време през месец септември 2021г. ще бъде както следва:    06.09.2021г. ПОЧИВЕН ДЕН    22.09.2021г. ПОЧИВЕН ДЕН     Вашите запитвания и заявки ще бъдат обработени, при първа възможност, на следващия работен ден!   Бъдете здрави! Цецо Стоянов Аз съм Цветан Стоянов! Собственик съм на счетоводна […]

Read More…

Великденско работно време м.05.2021г.

Скъпи клиенти и партньори, информираме Ви, че работното ни време през месец май 2021г. ще бъде както следва: 30.04.2021г. почивен ден 01.05.2021г. почивен ден 02.05.2021г. почивен ден 03.05.2021г. почивен ден 04.05.2021г. почивен ден 05.05.2021г. работен ден 06.05.2021г. почивен ден 07.05.2021г. работен ден 08.05.2021г. работен ден 24.05.2021г. почивен ден   Екипът на счетоводна къща „АВС Консулт“ […]

Read More…