Стъпки за назначаване/заличаване на работник/служител

НАЗНАЧАВАНЕ 1.Всеки одобрен кандидат трябва да попълни ЗАЯВЛЕНИЕ за започване на работа. /изпращане на данни до „АВС Консулт“ ООД преди подписване на каквито и да е било документи-ГРЕШНО/ 2.Следва да подготви и приложи следните документи: трудова книжка/ки копие последна диплома медицинско свидетелство за започване на работа /изпращането им до „АВС Консулт“ ООД СЛЕД многократни напомняния-ГРЕШНО/ […]

Read More…

Срок за представяне на болничен лист /работник-работодател/

Представянето на издадените болнични листове и сроковете за това са предмет на разнообразни практики, особено при формирани вътрешнофирмени конфликти. Затова: 1.Съгласно чл.9 от Наредбата за медицинската експертиза осигуреното лице е длъжно да представи издадения му болничен лист в срок ДО 2 /два/ работни дни от издаването му; 2.Съгласно чл.9 от Наредбата за медицинската експертиза осигуреното […]

Read More…

Септемврийско работно време м.09.2021г.

Скъпи клиенти и партньори, информираме Ви, че работното ни време през месец септември 2021г. ще бъде както следва:    06.09.2021г. ПОЧИВЕН ДЕН    22.09.2021г. ПОЧИВЕН ДЕН     Вашите запитвания и заявки ще бъдат обработени, при първа възможност, на следващия работен ден!   Бъдете здрави! Цецо Стоянов Аз съм Цветан Стоянов! Собственик съм на счетоводна […]

Read More…

Великденско работно време м.05.2021г.

Скъпи клиенти и партньори, информираме Ви, че работното ни време през месец май 2021г. ще бъде както следва: 30.04.2021г. почивен ден 01.05.2021г. почивен ден 02.05.2021г. почивен ден 03.05.2021г. почивен ден 04.05.2021г. почивен ден 05.05.2021г. работен ден 06.05.2021г. почивен ден 07.05.2021г. работен ден 08.05.2021г. работен ден 24.05.2021г. почивен ден   Екипът на счетоводна къща „АВС Консулт“ […]

Read More…

Видеонаблюдение и защита на личните данни

Какво трябва да знаем за видеонаблюдението в търговските обекти? Видеонаблюдението:    Е обработка на лични данни;    НЕ Е забранено, но при определени условия;    може да се извършва от юридически и/или физически лица;    МОЖЕ да се извършва в търговските обекти;    предполага изричното съгласие на лицата, работещи там – писмено;/ще намерите примерна декларация […]

Read More…

Данъчни облекчения 2020г.

Ще обобщим най-често срещаните възможности за данъчни облекчения, които можете да подадете с годишната си данъчна декларация през 2021г., но за 2020г.! Срокове: Физически лица, които не са ЕТ и земеделски стопани подават декларации до 30.04.2021г. Физически лица, които не са ЕТ и земеделски стопани ползват отстъпка от 5% при електронно подаване на декларацията си […]

Read More…

ДДС и лек автомобил

Един от най-често срещаните въпроси от нашата практика е: – можем ли да ползваме ДДС-то на автомобил ако го купим на фирмата? Съгласно чл.69 от ЗДДС имате право да ползвате/приспаднете/поискате ДДС-то на стоки и/или услуги, които ползвате за дейността си. Например ДДС-то на стоките, които продавате в магазина си или ДДС-то от фактурата му за […]

Read More…

Касови книги 2022г.

Какво се случва с касовите книги?   …все по-често ни питат…ето и нашето мнение… Задължението за вписване на движенията на паричните потоци, в търговските обекти, в касовите книги ОТПАДНА! /инфо тук/ Задължението за приключване на касовия Ви апарат също ОТПАДНА! /инфо тук/ НЕ ОТПАДА задължението за съхраняване на дневните отчети! /инфо тук/ НЕ ОТПАДА задължението […]

Read More…

Заповед № РД-01-718-удължаване на противоепидемичните мерки от 22.12.20г.до 31.01.2021г.

Считано от 22.12.2020г. се променя срокът на Заповед РД 01-677 от 25.11.20г. за периода от 22.12.2020г. до 31.01.2021г. като изключения правят: ресторантите, които се намират на територията на местата за настаняване, при условия, че работят САМО за гостите си, на 50% от капацитета си и с работно време от 06:00 до 22:00 часа!   Цецо […]

Read More…